2014 – 2015 Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικών – Free English Classes

Wednesday / Τετάρτη 15.00 – 16.00

All first grade primary school students (ages 6-7) can attend our beginners English Language course free of charge for one year (September 2013 – June 2014). Register now!

Όλοι οι μαθητές Α’ Δημοτικού (6 – 7 χρόνων) μπορούν να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν για ένα χρόνο (Σεπτέμβριος 2014 –  Ιούνιος 2015) μαθήματα Αγγλικών Α’ επιπέδου. Εγγραφείτε τώρα!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s