Back to top
ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΊΠΕΔΟ ELEMENTARY

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη. Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι μιλούν αγγλικά, γεγονός που επιβεβαιώνει τον τίτλο "διεθνής". Τουριστικές υπηρεσίες, επιχειρηματικοί κύκλοι, διασκέψεις, παρουσιάσεις, προσωπικές συναντήσεις και διαδίκτυο – είναι μερικοί μόνο από τους τομείς και τις περιστάσεις όπου χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια, η γνώση της γλώσσας, ακόμα και σε στοιχειώδες επίπεδο, θα σας κάνει να νιώσετε πιο σίγουροι σε όποια χώρα του κόσμου και αν βρεθείτε. Και εμείς στο A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C., είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων σας!

Elementary English: – βασικοί στόχοι

Στο συγκεκριμένο επίπεδο ο σπουδαστής μαθαίνει και εξασκεί των παρακάτω:

  • σχηματισμό ερωτήσεων και προτάσεων·

  • σύνθεση και γραφή κειμένου·

  • σχηματισμό ερωτήσεων για τηλεφωνικές συνομιλίες·

  • περιγραφή του εαυτού, της οικογένειας, των ανθρώπων·

  • περιγραφή ταξιδιού, επαγγέλματος·

  • βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε βασικές καθημερινές καταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια του έτους η έμφαση δίνεται στη γραμματική, δηλαδή στη μελέτη του ρήματος "to be" σε καταφατικές, αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις. Θα εξεταστούν λεπτομερώς ο ενεστώτας χρόνος (Present Simple), ο πληθυντικός των ουσιαστικών, η σωστή χρήση των αντωνυμιών και τα οριστικά και αόριστα άρθρα. Η διδασκαλία του Elementary English στο L.I.T.C. βασίζεται σε επικοινωνιακές μεθόδους που αποσκοπούν στην εξάλειψη των γλωσσικών εμποδίων. Σταδιακά ο μαθητής βελτιώνει τις ικανότητές του στη γραφή, την ομιλία, την ανάγνωση, την ακρόαση (κατανόησης της ακρόασης).

Elementary English: σε ποιους απευθύνεται;

Ο κύκλος Elementary English είναι σχεδιασμένος για άτομα άνω των 18, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Η διάρκειά του είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο ώρες την εβδομάδα και διδάσκονται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Μπορεί να επιλέξετε τον καταλληλότερο για εσάς τύπο κατάρτισης - ομαδικά ή ατομικά μαθήματα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα και την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή· σταδιακά θα δείτε το επίπεδο των αγγλικών σας να βελτιώνεται. Προτείνουμε αυτό τον κύκλο μαθημάτων σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν, να εργαστούν στο εξωτερικό, σε όσους χρειάζεται να κάνουν χρήση της γλώσσας σε βασικές καθημερινές συνθήκες, αλλά και σ’ εκείνους που έχουν ήδη κάποια βάση και θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους. Σας περιμένουμε στο κέντρο ξένων γλωσσών μας!

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.