Back to top
Ρωσικά A1

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο. Ο αριθμός των Ρώσων που επιλέγουν να ζουν στο εξωτερικό αυξάνεται, ο επιχειρηματικός τομέας διευρύνεται κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για τη γνώση της ρωσικής γλώσσας. Το L.I.T.C. Private Institute σας προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσετε τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας σε βάθος. Οι γνώσεις που θα αποκτήσετε θα διευρύνουν τους ορίζοντές σας και θα δημιουργήσουν προοπτικές για την ανάπτυξη καινούργιων επαγγελματικών σχέσεων.

Ρωσικά A1 – αρχικό επίπεδο

Το πρόγραμμα διδασκαλίας του επιπέδου για αρχάριους εστιάζει στην ανάπτυξη των 4 βασικών δεξιοτήτων: ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακρόαση. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου αυτού ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

  • χαιρετά και να παρουσιάζει τον εαυτό του·

  • μιλά για τον τομέα απασχόλησης και τα ενδιαφέροντά του·

  • εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του·

  • ορίζει την ώρα και τον τόπο συνάντησης·

  • μιλά για τη θέση των πραγμάτων στο χώρο·

  • να διαβάζει και να κατανοεί καταλόγους φαγητών και ποτών.

Ο βασικός στόχος είναι στο λεξιλόγιο να περιλαμβάνονται περίπου 1.000 καθημερινές λέξεις και φράσεις (διάφορα αντικείμενα, τα χαρακτηριστικά τους, τα καιρικά φαινόμενα). Οι σπουδαστές διδάσκονται την ορθή χρήση του λεξιλογίου, την κλίση των λέξεων στο γένος, στον αριθμό και στις πτώσεις. Μέσα από δραστηριότητες ακρόασης οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τη δεξιότητα κατανόησης διαλόγων και ειδήσεων. Μεγάλη σημασία δίνεται στην εξάσκηση του προφορικού λόγου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι καθηγητές καθοδηγούν τους σπουδαστές στην επίλυση γραμματικών ασκήσεων με στόχο τον εντοπισμό συγκεκριμένων δυσκολιών και τη συζήτηση γραμματικών φαινομένων. Επιπλέον, οι ασκήσεις για το σπίτι βοηθούν στην ενίσχυση των γνώσεων.

Ρωσικά A1: μεθοδικά και αποτελεσματικά

Το πρόγραμμα διαρκεί ένα χρόνο και γίνονται μαθήματα δύο ώρες την εβδομάδα. Το ετήσιο αυτό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσάς που είστε πολυάσχολοι και δεν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο. Προσφέρεται σε ατομικά ή ομαδικά μαθήματα.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.