Back to top
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες. Ενώ οι μαθητές στην πλειοψηφία τους είναι εξοικειωμένοι χρήστες των υπολογιστών, το σημαντικό για τους ενήλικες είναι τα μαθήματα να είναι κατανοητά και προσαρμοσμένα στα μέτρα τους. Στο L.I.T.C. Private Institute τα ταχύρυθμα τμήματα προσφέρονται για ηλικίες 16+. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος όλοι οι σπουδαστές λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις και ν’ αποκτήσετε μία επίσημη πιστοποίηση γνώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Adobe flash 

Σ’ αυτό τον κύκλο μαθημάτων οι σπουδαστές μαθαίνουν να δημιουργούμε διάφορες flash κινήσεις (flash animation). Μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε λάβαρες (banners) και πολυμέσα για διαδικτυακή επικοινωνία. Διδάσκεται σύνδεση των στόχων με τη διαδραστικότητα (εισαγωγή ήχων, δημοσίευση των παραγόμενων ταινιών Flash), η γλώσσα Action Script 3.0 κ.ά.

Διάρκεια κύκλου: 20 ώρες
 

Adobe Photoshop

Το πρόγραμμα Adobe Photoshop είναι ένα πολύ δυνατό και δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραμμα για σχεδιαστές, φωτογράφους και τυπογράφους. Το Adobe Photoshop χρησιμοποιείται από πολλά λειτουργικά συστήματα και από κάθε ιστοσελίδα. Η γνώση του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα κατά την αναζήτηση εργασίας. Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα ξέρετε πώς να διορθώνετε τις φωτογραφίες που εμφανίζουν ατέλειες, να χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία όπως μάσκες, κανάλια και εφέ επίπεδα, να αλλάζετε τη διαβάθμιση των χρωμάτων, να κάνετε επεξεργασία εικόνας, να φτιάχνετε κολλάζ.

Διάρκεια κύκλου: 20 ώρες

Databases + Microsoft Access

Αυτός ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη, αναλυτές, οικονομολόγους, ειδικούς και άλλους επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζεται να δημιουργούν βάσεις δεδομένων και να τις διαχειρίζονται. Οι σπουδαστές θα μάθουν να δημιουργούν τη σύνδεση ανάμεσα στους πίνακες με βάσεις δεδομένων, διάφορους τύπους ερωτημάτων, να σχεδιάζουν τη φόρμα με τον "Οδηγό φορμών" και την προβολή σχεδίασης.

Διάρκεια κύκλου: 20 ώρες
 

Internet – e mail – social media

Σήμερα είναι αδύνατον να φανταστούμε οποιοδήποτε επάγγελμα στο οποίο να μη χρειάζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. αυτός ο κύκλος μαθημάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να προωθήσουνε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους , αλλά και σε ιδιωτικούς υπάλληλους που ασχολούνται με την προώθηση της εταιρείας τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και την επικοινωνία με πελάτες μέσω διαδικτύου.

Διάρκεια κύκλου: 8 ώρες
 

Microsoft Excel

Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να εκτελούν πράξεις σε υπολογιστικά φύλλα. Οι εφαρμογές των υπολογιστικών φύλλων χρησιμοποιούνται από λογιστές, οικονομολόγους και διοικητικά στελέχη. Διδάσκεται η δημιουργία γραφημάτων, η χρήση τύπων, η μορφοποίηση πίνακα, η ανάλυση δεδομένων και η πραγματοποίηση υπολογισμών.

Διάρκεια κύκλου: 20 ώρες

Microsoft Power Point

Το Microsoft Power Point χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Θα μάθετε για τη δυνατότητα δημιουργίας παρουσιάσεων με χρήση ήχου και κινούμενης εικόνας, εισαγωγή εικόνων και φωτογραφιών, διάφορους τρόπους προβολής των διαφανειών με γραφήματα, εφέ κίνησης κ.ά.. Μαζί, με το Microsoft Power Point, θα μάθουμε να δημιουργούμε εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις διαφανειών.

Διάρκεια κύκλου: 10 ώρες

Microsoft Publisher

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν δημοσιεύσεις και υλικό για μάρκετινγκ. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα μάθουμε να δημιουργούμε ποικιλία σχεδιαστικών εκδόσεων όπως επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κ.ά.

Διάρκεια κύκλου: 10 ώρες
 

Microsoft Word

Η γνώση εφαρμογών του Microsoft Office Word είναι απαραίτητη για κάθε χρήστη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο συνηθισμένος και εύχρηστος επεξεργαστής κειμένου. Οι σπουδαστές θα μάθουν να μορφοποιούν το κείμενο με λλαγή γραμματοσειρές ή μεγέθους των γραμμάτων, και να προσθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά σ’ αυτό (εικόνες, γραφήματα, πίνακες κ.ά.).

Διάρκεια κύκλου: 20 ώρες

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.