Back to top
ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΊΠΕΔΟ INTERMEDIATE

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας. Η εκμάθησή της είναι πολύ πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεστε! Στο A&P Language Institute & Translation Center – L.I.T.C. θα καλλιεργήσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητές σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

English Intermediate: τι επιδιώκουμε;

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα γλωσσομάθειας, τα άτομα που ολοκληρώνουν το επίπεδο English Intermediate:

  • κατέχουν την απλή γραμματική·

  • παρέχουν σύντομες πληροφορίες για τον εαυτό σας και για άλλους·

  • εκφράζουν τις σκέψεις τους και κατανοούν το θέμα της συζήτησης κατά τις συνομιλίες τους με άλλους·

  • επικοινωνούν σε απλές καταστάσεις σε οποιαδήποτε αγγλόφωνη χώρα.

Όσον αφορά τη γραμματική, στο επίπεδο αυτό ο μαθητής προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί και να συντάσσει επιχειρηματική αλληλογραφία. To λεξιλόγιό περιλαμβάνει περίπου 3000 χιλιάδες λέξεις. Η πλειοψηφία των σπουδαστών επιδιώκει να παρακολουθήσει το επίπεδο Intermediate της αγγλικής, καθώς με την ολοκλήρωσή του, παρατηρείται μεγαλύτερη ελευθερία και ευχέρεια στην ομιλία και σαφήνεια στην παρουσίαση των σκέψεων. Η καλλιέργεια και εξάσκηση της ομιλίας είναι ο κύριος στόχος που θέτουν οι καθηγητές του κέντρου μας. Στο L.I.T.C. το θετικό αποτέλεσμα είναι εγγυημένο.

Το επίπεδο της γλώσσας που κατέχει κάποιος με την ολοκλήρωση του κύκλου είναι ικανοποιητικό ώστε να μπορεί να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα, να επικοινωνήσει με ξένους επισκέπτες, να διεξάγει επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας χρόνος για να καλυφθεί το επίπεδο Intermediate.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.