Back to top
Ρωσικά A2

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελματική ανάγκη, η ανάπτυξη του τουρισμού, οι σπουδές ή η επιθυμία να διαβάσετε τα έργα των κορυφαίων Ρώσων λογοτεχνών από το πρωτότυπο – όποιος κι αν είναι ο λόγος που σας ωθεί να μάθετε Ρωσικά, εμείς στο L.I.T.C. Private Institute έχουμε την κατάλληλη προσέγγιση για κάθε έναν από εσάς.

Ρωσικά A2: η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε στο L.I.T.C

Η ρωσική γλώσσα παρουσιάζει μερικές ιδιαιτερότητες για τους σπουδαστές κατά την εκμάθηση. Χρησιμοποιεί το κυριλλικό αλφάβητο, μερικοί φθόγγοι έχουν ιδιαίτερη προφορά, ενώ η γραμματική περιέχει στοιχεία που δε συναντάμε στα ελληνικά. Είναι σημαντική, λοιπόν, μια προσέγγιση που να υποστηρίζει και να ενισχύει τη συνδυαστική εκμάθηση και αφομοίωση φαινομένων και κανόνων. Στο κέντρο ξένων γλωσσών μας οι έμπειροι και προσοντούχοι καθηγητές μας χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων, τεχνικών και διδακτικών μέσων με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής, ακρόασης, ανάγνωσης και ομιλίας.

Ρωσικά A2 – τι θα μάθετε

Το αποτελεσματικό πρόγραμμα Ρωσικά A2 είναι σχεδιασμένο ώστε οι σπουδαστές μας να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν:

  • στην καθημερινή ζωή - ψώνια, χρήση μέσων συγκοινωνίας, εστιατόρια, υπηρεσίες υγείας κ.λπ.·

  • σε απλούς διαλόγους επαγγελματικής φύσης·

  • σε συζητήσεις για την οικογένεια, τις σπουδές, τη δουλειά.

Στη διάρκεια του προγράμματος αναπτύσσεται η ικανότητα κατανόησης διαφόρων κειμένων από εφημερίδες και περιοδικά. Καθώς βελτιώνουν τον προφορικό λόγο, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να μιλούν για τα ενδιαφέροντά τους και για το πώς περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο και τη μέρα τους.

Όπως και στο επίπεδο Α1, τα ομαδικά μαθήματα είναι σχεδιασμένα να διαρκούν ένα χρόνο και πραγματοποιούνται μαθήματα δύο ώρες την εβδομάδα. Τα ατομικά μαθήματα σχεδιάζονται και δομούνται με βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και τις ανάγκες του σπουδαστή.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.