Back to top
Ρωσικά B2

Στο επίπεδο Β2 βελτιώνεται το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ενισχύεται η ικανότητα επικοινωνίας στον κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα. Η γνώση της ρωσικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο είναι σημαντική για τη διεύρυνση των σχέσεων ανάμεσα σε ρωσόφωνα και ελληνόφωνα κράτη και για την επαγγελματική ανέλιξη του ατόμου σ’ αυτή φάση της δυναμικής ανόδου της δημοτικότητας των ρωσικών στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ρωσικά B2: ομαδικά ή ατομικά μαθήματα;

Η διδακτέα ύλη όλων των προγραμμάτων του L.I.T.C. Private Institute βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Η διαδικασία σχεδιασμού και προσαρμογής του προγράμματος διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο του εκάστοτε σπουδαστή. Για παράδειγμα, ενδέχεται κάποιος να μπορεί να διαβάζει καλά και να καταλαβαίνει πλήρως το θέμα συζήτησης αλλά να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη χρήση του προφορικού λόγου. Επομένως ο καθηγητής θα εστιάσει σε ασκήσεις μέσα από τις οποίες ο σπουδαστής θα μπορέσει να αναπτύξει τη δεξιότητα της ομιλίας. Σε περιπτώσεις όπως την πιο πάνω τα ατομικά μαθήματα είναι η καλύτερη επιλογή. Τα ομαδικά μαθήματα προϋποθέτουν περίπου όμοιο επίπεδο όλων των σπουδαστών ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας τους. Το προγράμματος διαρκεί ένα χρόνο και γίνονται μαθήματα δύο ώρες την εβδομάδα.

Ρωσικά B2: εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης αυτού του επιπέδου ο σπουδαστής αναμένεται:

  • Να έχει την ικανότητα να ξεκινά και να ολοκληρώνει μια συζήτηση·

  • Να αλλάζει το θέμα της συζήτησης·

  • Να μπορεί να ζητά πληροφορίες και να διευκρινίζει τις λεπτομέρειες·

  • Να κατανοεί κείμενα κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού περιεχομένου·

  • Να έχει την ικανότητα να παράγει γραπτό λόγο πάνω σε θέματα της επικαιρότητας·

  • Να γράφει περιλήψεις κειμένων γραπτού ή προφορικού λόγου.

Ένας από τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους είναι η άνετη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές και η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Έτσι, οι καθηγητές του L.I.T.C. Private Institute, πέρα από την εξάσκηση του γραπτού λόγου, δίνουν έμφαση και στην άνετη χρήση του προφορικού λόγου, στη συμμετοχή σε συζητήσεις και στην κατανόηση του γραπτού λόγου. Για τη βελτίωση της κατανόησης γραπτού κειμένου, οι καθηγητές χρησιμοποιούν λογοτεχνικά κείμενα (διηγήματα) αλλά και δημοσιογραφικά κείμενα τα οποία αναλύονται μέσα από συζήτηση. Για εξάσκηση της ακρόασης χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το λεξιλόγιο ανέρχεται στις 5.000 περίπου λέξεις και φράσεις.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.