Back to top
Ταχύρυθμα Μαθήματα Ρωσικών

Από το 2011 το κέντρο ξένων γλωσσών μας προσφέρει ταχύρρυθμα τμήματα εκμάθησης ρωσικών με τη χρήση μιας αποδεδειγμένα αποτελεσματικής μεθόδου διδασκαλίας που αναπτύχθηκε από έμπειρους ρωσόφωνους καθηγητές με κύριο στόχο την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Ξεκινώντας από το επίπεδο 1, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και κατανόησης της γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το εκπαιδευτικό υλικό, οι δραστηριότητες εντός του μαθήματος, οι ασκήσεις, η θεματολογία και οι εργασίες είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο ενός εργασιακού περιβάλλοντος όσο και της καθημερινότητας.

Είτε χρειάζεται να αποκτήσετε τις βασικές γνώσεις των ρωσικών άμεσα για επαγγελματικούς λόγους, είτε επιθυμείτε να έχετε μια πρώτη γνωριμία με τη γλώσσα για την καθημερινή σας επικοινωνία, τα προγράμματα Ταχύρυθμων Ρωσικών του L.I.T.C. Private Institute είναι κατάλληλα για εσάς.

Ταχύρυθμα Ρωσικά – γρήγορη και αποτελεσματική απόκτηση γνώσεων

Στα προγράμματα αυτά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση της ομιλίας και της ακρόασης με σημείο εκκίνησης τη γραμματική. Το συγκεκριμένο είδος προγράμματος περιλαμβάνει εντατική εξάσκηση στα πιο σημαντικά θέματα:

  • Γνωριμία·

  • Πληροφορίες για τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τον επαγγελματικό τομέα·

  • Ηλεκτρονική αλληλογραφία·

  • Κατάλληλη συμπεριφορά στους δημόσιους χώρους (εστιατόρια, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ.).

Στη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με τη μελέτη στο σπίτι.

Τα ταχύρυθμα τμήματα προσφέρονται σε 3 επίπεδα και ξεκινούν κάθε δύο μήνες. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας για κάθε επίπεδο είναι 32 (16 δίωρα μαθήματα). Με την ολοκλήρωση ενός, δύο ή και των τριών επιπέδων, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να μπει σε κάποιο από τα ετήσια τμήματά μας και να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις TORFL.

Προσφέρονται ειδικές τιμές για 2 ή περισσότερα άτομα που εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να σχεδιάσουμε ειδικό κύκλο μαθημάτων για τους εργαζόμενους της εταιρείας σας, προσαρμοσμένο στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.