Back to top
ΑΓΓΛΙΚΑ ME ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (JUST SPEAKING)

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά. Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. σας δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσετε την προφορική σας επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα με τον κύκλο μαθημάτων Just Speaking.

Just Speaking: σύντομη περιγραφή

Τα γλωσσικά εμπόδια δεν μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με τη μελέτη των κανόνων. Έτσι, το L.I.T.C. δημιούργησε το πρόγραμμα αγγλικών Just Speaking για όσους θέλουν να εστιάσουν αποκλειστικά στη βελτίωση του προφορικού λόγου. Στο επίπεδο Just Speaking, χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες διεθνείς μέθοδοι για την απόκτηση και τελειοποίηση της ορθής προφοράς. Το 80% του προγράμματος είναι αφιερωμένο στην εξάσκηση του προφορικού λόγου, ενώ στο υπόλοιπο 20% γίνεται αφομοίωση με τη χρήση γραμματικών κανόνων, ανάγνωσης και ακρόασης.

Just Speaking: Στόχος προγράμματος

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομιλίας, η πρακτική της επικοινωνίας, η εκμάθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προφοράς δεν είναι τα μόνα οφέλη που θα λάβει ο μαθητής ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο μαθημάτων. Με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, οι μαθητές μελετούν με τους καθηγητές τα τυπικά λάθη για αποφυγή και διόρθωση της εσφαλμένης προφοράς εγκαίρως. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • μεγαλόφωνη ανάγνωση ·

  • διόρθωση προφοράς συνηρημένων λέξεων·

  • σχηματισμό προφορικού λόγου·

  • βελτίωση δεξιοτήτων της προφοράς λέξεων και φράσεων·

  • κανόνες για τη χρήση σταθερών εκφράσεων.

Η τριβή στο γλωσσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος.

Αγγλικά, Just Speaking: σε ποιους απευθύνεται;

Ο κύκλος Just Speaking απευθύνεται σε άτομα που είναι ήδη εξοικειωμένα με τις βασικές αρχές της αγγλικής γλώσσας και έχουν βασικές γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μια επικοινωνιακή μέθοδο ξεκινά μετά την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης του μαθητή και την τοποθέτησή του στην κατάλληλη ομάδα. Στο A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα. Βολικό πρόγραμμα με δύο ώρες μαθημάτων την εβδομάδα.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.