Back to top
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Ο κύκλος English Beginners έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Η μοναδικότητα της μεθόδου έγκειται στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε κάθε στάδιο προς διάφορες κατευθύνσεις: ανάγνωση, ακρόαση, γραμματική και ομιλία. Τα μαθήματα βασίζονται σε τυπικές καταστάσεις τις καθημερινότητας οι οποίες γίνονται αφορμή για να γίνει διδασκαλία, μελέτη και εξάσκηση της γλώσσας μέσα από μεθόδους ειδικά σχεδιασμένες για να διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον του ενήλικα μαθητή.

Επίπεδο Beginners: τι μαθαίνουμε;

Στο αρχικό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας ο μαθητής θα κατανοήσει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προφοράς, θα εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της γραμματικής, θα μάθει πώς να σχηματίζει απλές προτάσεις και να συμμετέχει σε διαλόγους. Το πρόγραμμα του κύκλου έχει ως στόχο την εκμάθηση και εξάσκηση:

 • του ρήματος to be·

 • των άρθρων·

 • του ενικού και πληθυντικού·

 • των επιθέτων·

 • των δεικτικών αντωνυμιών·

 • των ανώμαλων ρημάτων·

 • της προστακτικής έγκλισης.

Στις θεματικές των μαθημάτων περιλαμβάνονται: επαγγέλματα, γνωριμίες, ταξίδια, οικογένεια και φίλοι. Ο μαθητής μαθαίνει επίσης τους αριθμούς, τα χρώματα, τον καιρό, το φαγητό. Η κύρια έμφαση στο αρχικό στάδιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας δίνεται στην επικοινωνία – από τα πρώτα κιόλας μαθήματα θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε απλές φράσεις. Αυτό το επίπεδο θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω εκμάθηση της γλώσσας επόμενα επίπεδα.

Επίπεδο Beginners – αρχικό επίπεδο γνώσης

Ο κύκλος English Beginners απευθύνεται σε εσάς, εάν:

 • δεν έχετε σπουδάσει ξένες γλώσσες ποτέ·

 • δε γνωρίζετε καθόλου αγγλικά·

 • έχετε διδαχθεί μια άλλη γλώσσα στο σχολείο·

 • θέλετε να επανακτήσετε τις ξεχασμένες γνώσεις από το πρώτο επίπεδο·

 • έχετε παρακολουθήσει λίγα μαθήματα αγγλικών στο παρελθόν τα οποία διακόψατε.

Το L.I.T.C. με το English Beginners σας προσφέρει τη δυνατότητα να μάθετε αγγλικά απ’ την αρχή μέσα σε ένα χρόνο με δύο ωριαία μαθήματα την εβδομάδα. Μια διαδραστική προσέγγιση που θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τον φόβο της επικοινωνίας και θα σας διδάξει πώς να χειρίζεστε πρακτικά την αγγλική γλώσσα.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.