Back to top
ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων. Στις σύγχρονες μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να πραγματοποιούν καθημερινές επαφές, να διαχειρίζονται την αλληλογραφία, να συνάπτουν συμβάσεις, να διαβάζουν ειδικά βιβλία. Όλες οι καινοτομίες, οι τεχνικές και οι επιστημονικές ανακαλύψεις παρουσιάζονται συνήθως πρώτα στην αγγλική γλώσσα. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι και να εμπλουτίζετε άμεσα τις γενικές σας γνώσεις, το Α&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. προσφέρει ένα εξειδικευμένο κύκλο αγγλικής γλώσσας για εργαζομένους - Tailor Made Courses.

Tailor Made Courses

Προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εταιρείας σας και τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού σας τομέα. Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για εσάς, με τη συχνότητα που επιθυμείτε για να διδαχθείτε ορισμένη ορολογία και να αναπτύξετε συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας. Επιχειρηματικά αγγλικά, αγγλικά για εργαζόμενους στο τουριστικό τομέα, τεχνική και νομική ορολογία, είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που προσφέρουμε.

Οι καθηγητές του κέντρου ξένων γλωσσών μας είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν υπαλλήλους και στελέχη από τον τραπεζικό τομέα, λογιστές, ειδικούς εμπορίου και διαφήμισης, ειδικούς τμήματος μάρκετινγκ κλπ. Ο σχεδιασμός του προγράμματος της εκπαίδευσης βασίζεται στην επιλογή συγκεκριμένου λεξιλογίου και γραμματικών βάσεων με στόχο την ικανότητα επικοινωνίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε εσείς θέλετε και για το χρονικό διάστημα και με τη συχνότητα που επιθυμείτε.

Tailor Made Courses: τα οφέλη της εταιρικής κατάρτισης

Οι καθηγητές μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία εντατικών εξειδικευμένων μαθημάτων για επιχειρήσεις και εταιρείες. Με τη δική τους συμβολή, το προσωπικό σας θα είναι κατάλληλα γλωσσικά καταρτισμένο ώστε:

  • να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά σας στον επιχειρηματικό τομέα και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας σας με ξένες εταιρείες,

  • η απασχόληση μόνιμου ή έκτακτου διερμηνέα να μην είναι απαραίτητη.

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του υπό μελέτη υλικού ελέγχεται άμεσα στα μαθήματα, με την επανάληψή του. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κατέχουν και χρησιμοποιούν άνετα την ορολογία, ενώ η συγκέντρωση των συναδέλφων στο ίδιο τραπέζι συμβάλλει στην ενότητα της ομάδας. Τα Tailor Made Courses είναι μια μοναδική ευκαιρία για βελτίωση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, τόσο εντός της εταιρείας όσο και με άλλες εταιρείες.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.