Back to top
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Greek Beginners 

Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις παλαιότερες, με την πιο μακρά ιστορία από τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Τη γλώσσα του Ομήρου, του Πλάτωνα και του Σοφοκλή μιλούν όχι μόνο οι κάτοικοι της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και τα εκατομμύρια Ελλήνων της διασποράς ανά τον κόσμο. Η ελληνική γλώσσα της Κύπρου έχει τη δική της ξεχωριστή διάλεκτο και στα μαθήματα που προσφέρουμε στο A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. σε όλα τα επίπεδα θα λάβετε όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επικοινωνείτε στα ελληνικά αλλά και να κατανοείτε τις διαφορετικές αποχρώσεις της κυπριακής διαλέκτου.

Greek Beginners – Η αρχή

Η μετακόμιση στην Κύπρο, η πρόσβαση σε κάποια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, η εύρεση εργασίας, αλλά και η αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό μπορούν να γίνουν κίνητρα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ανεξάρτητα από τον προσωπικό του στόχο, κάθε υποψήφιος θα πρέπει, για ν’ αποδείξει την επάρκεια στη γλώσσα, να περάσει μερικά επίπεδα εκπαίδευσης. Ξεκινάμε με το επίπεδο Greek Beginners. Ο κύκλος είναι προγραμματισμένος ώστε να καλύπτει τις βασικές αρχές των ελληνικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση στην ανάγνωση, τη γραφή, την ακρόαση και την επικοινωνία. Τα μαθήματα του πρώτου επιπέδου διαρκούν ένα χρόνο και πραγματοποιούνται δύο ώρες την εβδομάδα.

Greek Beginners: βασικοί στόχοι

 • κατανόηση κειμένων των πιο κοινών θεμάτων

 • περιγραφή εαυτού, σχηματισμός ερωτήσεων σε καθημερινά θέματα

 • γραμματική: άρθρα, γένη του ουσιαστικού και του επιθέτου, ενεστώτας και μέλλοντας, ορθή γραφή σύντομων κειμένων

 • εμπλουτισμός λεξιλογίου με λέξεις που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή.

Βασισμένος σε σύγχρονες επικοινωνιακές μεθόδους, ο κύκλος Greek Beginners θα σας δώσει τα εφόδια ώστε να σχηματίζετε σωστές προτάσεις, προφορικά και γραπτά. Το επίπεδο προσφέρεται σε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα.

 

Greek Elementary

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Greek Elementary: σας φέρνει πιο κοντά

Το  βασικό επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στη διάδοση των ελληνικών ανάμεσα στους ξενόγλωσσους νέους, τους επισκέπτες της χώρας μας και γενικά όλους όσους επιθυμούν να μάθουν ελληνικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιώσετε τις γλωσσικές δεξιότητές σας για τη βαθύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία και στη ζωή της Κύπρου. Οι έμπειροι εκπαιδευτές του A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. δομούν τα μαθήματά τους με τρόπο που να ενισχύουν την κατανόηση των βασικών στοιχείων της γλώσσας. Οι επικοινωνιακές μέθοδοι σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε στο L.I.T.C. και το γεγονός ότι ο μαθητής ζώντας στην Κύπρο έχει άμεση καθημερινή επαφή με την ελληνική γλώσσα, συμβάλλουν στην άμεση επίτευξη των διδακτικών στόχων.

Greek Elementary: βασικοί στόχοι

 • εκμάθηση περισσότερων γραμματικών φαινομένων

 • βελτίωση γραφής

 • βελτίωση ομιλίας

 • βελτίωση επιπέδου κατανόησης προφορικού λόγου.

Μεταξύ άλλων, οι σπουδαστές στο επίπεδο αυτό  εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν σε διαλόγους απαραίτητους στην καθημερινή ζωή. Ταυτόχρονα,  μαθαίνουν να εφαρμόζουν τον πληθυντικό των ουσιαστικών και να κλίνουν καινούρια ρήματα. Διδάσκονται οι κανόνες σχηματισμού του ενεστώτα, του μέλλοντα και του αορίστου σε ομαλά και ανώμαλα ρήματα. Δίδεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της ακρόασης. 

Στο τέλος του προγράμματος, ο μαθητής θα έχει μάθει να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις, να θέτει και να απαντά σε ερωτήσεις, να διαβάζει και να επικοινωνεί σε απλά θέματα. Και σ’ αυτό τον κύκλο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος, με δύο ώρες μαθημάτων την εβδομάδα.

 

Greek Intermediate

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο. Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στις τέσσερις βασικές δεξιότητες: ομιλία, ακρόαση, γραφή, ανάγνωση. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ειδικό διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης, ο μαθητής γνωρίζει σε περισσότερο βάθος τις παραδόσεις του λαού, την ιστορία και  το σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Greek Intermediate: μιλάμε και γράφουμε με αυτοπεποίθηση!

Με το πρόγραμμα καλύπτονται τα επίπεδα B1 και B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Με την ολοκλήρωσή του ο μαθητής θα έχει μάθει:

 • να κατανοεί συζητήσεις με πολλαπλούς συνομιλητές

 • να διαβάζει πιο σύνθετα κείμενα όπως, για παράδειγμα, κείμενα οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου

 • να εκφράζει με ορθά δομημένο λόγο την άποψή του ικανοποιητικά

 • να σχηματίζει ορθές γραπτές προτάσεις 

 • να παραθέτει λογικά τις σκέψεις του γραπτώς

 • να ελαχιστοποιεί τον αριθμό γραμματικών σφαλμάτων

Το ενδιάμεσο επίπεδο στοχεύει στη εκμάθηση της μέσης και της παθητικής φωνής και της υποτακτικής. Εξετάζονται οι πτώσεις των ουσιαστικών και των επίθετων, καθώς και η χρήση υποκοριστικών ονομάτων. Το λεξιλόγιο, εκτός από τις βασικές λέξεις, θα εμπλουτιστεί με λέξεις χρήσιμες ώστε να μπορείτε να συζητήσετε θέματα κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής φύσης.

Οι μαθητές θα μάθουν πώς να επικοινωνούν σε διάφορους θεματικούς τομείς της ζωής, να αμφισβητούν ορισμένες δηλώσεις, να επιβεβαιώνουν τη θέση τους με επιχειρήματα. Βελτιώνονται οι δεξιότητες κατανόησης των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των έντυπων μέσων πληροφόρησης. Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων θα επιτρέψει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην καθημερινή ζωή αλλά και σε απροσδόκητες καταστάσεις. Η παρακολούθηση του κύκλου προσφέρεται σε ομαδικά και ατομικά μαθήματα, δύο ώρες την εβδομάδα.

Τα μαθήματά μας

Εάν αξιολογήσετε την αγγλική γλώσσα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο, διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του στην επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας.

H αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ είναι και μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και πολλών ανατολικών χωρών μιλούν καλά αγγλικά.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας· θα χαρούμε να σας κατευθύνουμε σύμφω

Οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους τομείς όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Το A&P Language Institute & Translation Center - L.I.T.C. είναι ένα κέντρο ξένων γλωσσών που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσφέρει πληθώρα κύκλων και εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Ο κύκλος Greek Elementary προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γνώσεις που έχετε ήδη αποκτήσει στο προηγούμενο επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά στον πολιτισμό και στον ντόπιο πληθυσμό της Κύπρου.

Το Greek Intermediate είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που αφορά εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό λεξιλόγιο, τη φωνητική, την ομιλία και τη γραμματική. Ο κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για ν’ αποκτήσεις καινούριες γνώσεις! Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστώ του L.I.T.C.

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις πιο ο

Η ρωσική γλώσσα είναι μια από τις 10 πι

Είναι φορές που προκύπτει η ανάγκη να μάθετε εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ταχύρυθμοι κύκλοι μαθημάτων Η/Υ του L.I.T.C. Private Institute διαρκούν μόνο μερικές ώρες.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, η επαγγελμα

Το επίπεδο Β1 προϋποθέτει ένα βασικό επ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

add files
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.